Zajedništvo Hrvata i Bošnjaka

2018-11-29

Naši ciljevi i zašto se zalažemo


Pomirba dva bratska naroda, Bošnjaka i Hrvata.
Pokušaj osujećenja svih neprijatelja Hrvata i Bošnjaka, koji žele vidjeti ova dva naroda na koljenima, i njihovu krv u potocima...
Ove dvije bratske nacije zaslužuju da žive u miru i prosperitetu....
Ovim načinom želimo ukazati na neprijatelje ovog bratskog saveza...
To su komunisti u hrvatskom i bošnjačkom korpusu, to su srpski šovinisti, koji koriste svaku pogodnu ideologiju za vladanje i porobljavanje drugih miroljubivih nacija....
Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, to je bila ideja jugoslovenstva, za vrijeme SFRJ, Srbi su koristili komunizam za vladanje drugim nacijama....
Danas je to mondijalizam, maskirani oblik ponovnog terorizma zvanog komunizam....
Također želimo ukazati i na neke ponovne pokušaje naturanja Srbije kao glavne sile na Balkanu, kroz laž zvana "regionalna unija"...
Tu smo da organiziramo, i ujedinimo hrvatske i bošnjačke patriote, i domoljube za nadolazeći i vrlo mogući rat...
Cijenimo da ćemo ujedinjeni odbraniti se od ovog neprijatelja koji nam pije krv vec stoljećima....
Ovoj grupi nije cilj tvrditi da su Bošnjaci Hrvati, niti tvrdimo da su Hrvati u Bosni ustvari Bošnjaci katolici....
Cilj nam je mir, ljubav prosperitet, i jedinstvo naše dvije bratske nacije...
Zalažemo se da svi hrvatski i bošnjački ratni zločinci, koji su činili zločine prema Hrvatima i Bošnjacima budu kažnjeni, te da se raskrinka maska izdajnika među nama koji nas svađaju...
Ne pozivamo na genocid, niti na potiranje prava ljudima...
Pozivamo na poštivanje svojih, ljubav prema svojim i ohranu svojih nacija, omogućavanje života u miru Hrvatima i Bošnjacima, uz poštivanje prava drugih.
Pozivamo na preispitivanje komunističkih laži, koje su nam godinama urezivali u mozak.
Pozivamo na povratak i poštivanje tradicije, vjerske i nacionalne povijesti...
Poboljšanje međuljudskih odnosa, i pročišćenje nacija od lošeg uticaja komunizma...
Komunizam je filozofija lopovluka, i ideologija zavisti...
Komunizam je neznabožačka i neprirodna ideologija.
Pozivamo na prepoznavanje komunista, u današnjim "nacionalistima", na njihovu ulogu u ratu i početku sukoba.
Pozivamo na konačni sud nacije sve komuniste, i sve današnje komuniste, a nekada zaklete titoiste...
Pozivamo na ujedinjenje, oprost, i osiguranje da se više nikad ne dese Ahmići, Stupni Dol, Grabovica, i ostala stratišta Hrvata i Bošnjaka...
Zalažemo se za Bosnu i Hercegovinu jedinstvenu i cjelovitu, i konfederaciju Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Promiđžba ljubavi i spoznaje svoje nacije, kako hrvatske tako i bošnjačke, spoznaja tradicije, starih običaja, i vjere kao stuba sveg humanog i dobrog među ljudima. 

Izradite web-stranice besplatno!