POSLJEDNJI POST NA NAŠEM BLOGU

Pročitajte što je novo ovaj tjedan
 

Iz Zagreba, iz Kozari puteva, isti dan, u Vukovar su otišla tri branitelja, dragovoljca: Ilija Ačkar, katolik, Ohran Merić, musliman i Vid Ivanić, pravoslavac. Sva trojica s jednom, istom mišlju i željom, braniti Hrvatsku u Vukovaru. Nakon zarobljavanja te puštanja iz srpskih koncentracijskih logora, kući se vratio samo Ilija Ačkar.

Jeste li znali da su pravaši većinski bili monarhisti? Da su čelni vođe i začetnici glavnih pravaških struja veličali monarhizam, da je Stranka prava, a napose Čista stranka prava bila najglasnija i najodanija hrvatska monarhistička stranka? Jedna povijesna činjenica koja je u vrijeme Jugoslavije kao i danas namjerno izbrisana ili zaboravljena....