Vratimo HSP korijenima !

2020-08-12

Braćo pravašice i pravaši vratimo HSP korijenima gdje pripada. HSP se mora vratiti korijenima jer samo tako HSP može se vratiti na političku scenu. Mora doći do promjena u HSP na taj način možemo spasiti HSP. Pustimo mlade ljude na čelo stranke i radimo na ujedinjenju svih pravaških stranka u jednu stranku u HSP. Bog i Hrvati ! Hrvatska Hrvatom !