RJEČNIK BOSANSKO-MUSLIMANSKOG NARJEČJA

2018-12-31


NARJEČJE BOSANSKIH MUSLIMANA

PRIEVOD S KNJIŽEVNOG HRVATSKOG JEZIKA, NA NARJEČJE BOSANSKIH MUSLIMANA


Izvor:

Bratoljub Klaić: VELIKI RJEČNIK STRANIH RIJEČI

Članovi pričaonice https://www.islambosna.ba/

A

akaunt - hisab

alat (za obradu drveta) - keser

amen - amin

B

bačva - fučija

baka - nana

baklja - mašala

balkon - veranda

balvan - direk

bezakonje - zulum

bezbrižan - serbez

bezkoristno - badava

bezplatno - badava, džaba

bezvoljan - bezze

bič - kandžija

bilježiti - tefteriti

bječva - obojak

bjegunac - muhadžir

blagoslov s neba - rahmet

blebetalo - lafadžija

bogme - bome

bogami - valahi

bol (unutarnja) - sandžije

bolestan - hasta

boleštljiv - hasta

brašno - mlivo

brate - brte

bratić - amidžić, daidžić

brava (starije sigurnostne) - reza

bravo - mašallah

budala - ahmak

buka - kijamet

buna - kijamet

C

cvasti - behariti

cviet (na drvetu) - behar

cvjetati - behariti

Č

čarapa - obojak

čavao (veći) - muhlija

čekić (posebna vrsta ) - keser

četvrt (gradska) - mahala

čežnja (ljubavna) - sevdah

čini mi se - haman

čovječnost - insanijet

čovječtvo - insanijet

čovjek - insan

D

dar - hedijja

darovano - džaba

daska - tahta

diete - maksum

djeca - đeca, čeljad

djever - đever

djevojčica (5 do 12 godina) - keva, keve

do ovdje - dovle

doba - vakat

dobri (Bošnjaci) - dobrije

dobrih (Bošnjaka) - dobrijeh

dobro - hair

dobročudan - merhametli

dobrohotnost - merhamet

dobrota - hair

dobrotvor - hairdžija

doglasnina - muštuluk

dojaditi - dokunisati, dokundisati

doktor - hećim

dopustnica - izun, izin

doseljenik - muhadžir

doušnik - muhbir

dovršiti - dohakat

dozvola - izun, izin

drug - jaran, ahbab

drugarstvo - jaranluk, muhabet

družiti se (veselo) - ahinjčiti

družtvo (veselo) - ahinjak

drvena građa - japija

dugme - sedef

dugo - plaho

dvor - ahar

dvorište - avlija

E

emigrant - muhadžir

G

gaćnik - učkur

galama - dževa, kijamet

glas - avaz

glup - ahmak, tutkun

gore - goramo

gostionica - mehana

gostioničar - mehandžija

govor - laf, lafa

govoriti - lafiti

grad (dio) - mahala

gradić - kasaba, čaršija

greda - direk

grieh - jazuk

gvožđa - bukagije

H

haljina - fistan

hitnja - kijamet

hrana (uobće) - nafaka

hranarina - nafaka

hvala - fala

hvalisanje - laf, lafa

I

igla (velika za pletenje) - šiš

igrati se (veselo) - širgicati se

izbjeglica - muhadžir

izdržavanje - nafaka, beslema

izgleda - haman

izgon - surgun

izseljenik - muhadžir

iztražiti - protabirit

izuzetak - mehaf

izvjestitelj - muhbir

izvolite - bujrum

izvrstno - mašallah

J

jako - plaho

jamačno - mutlak; bezbeli

jedna - jena

jutro - sabah

K

kajanje - tobe

kanal - jandak

kanal (odpadni) - đeriz

kanal (odvodni) - jažva

kanalizacija - đeriz

karika - halka

kava - kahva

kavez - kafez

kišobran - ambrela

klade (za sužnje) - bukagije

klupa (s ćilimima, poširoka uza zid postavljena) - sećija

ključ - kalauz

ključanica (starije sigurnostne) - reza

kob - nafaka

kokoš (posebna sitnija vrsta) - đuđa

kokot - horoz

koliba - koljeba

kolut - halka

konopac - zauza, kanaf, kanap

konopac (tanki) - kanafa

konopac (za vodit životinje) - priuza

koplje (maleno i šiljato) - šiš

korbač - kandžija

kosa - sač

kovčeg (mali za vriedne stvari) - sehara

kremen - čakmak

konjušnica - ahar

korist - hair

kraj svieta - kijamet

krajolik (ugodan i suncem obasjan) - meraja

krajtjednica - čardak

kramp - budak

krepati (smrt nekog koga nismo volili) - mandrknuti

kresivo - čakmak

krika - dževa

krug (na vratima za kucanje) - halka

kuhati - kuvati

kuhinja - mutvak

kupaonica - hamamdžik, banjak

kvar - jazuk

kvart - mahala

L

lanac - sindžir

lanci - bukagije

lampa - cilindra

ledina - jalija

letva - baskija

liečnik - hećim

lisičine - bukagije

listina - tefter

lopata (za žeravicu) - mašice

loše volje - kaharli

luč - mašala

lula - ćibuk

LJ

ljubakanje - ašikluk

ljubav - sevdah

ljubavnik - ašik

ljudstvo - insanijet

M

malo prije - otojc

malj - tokmak

mamuran - mahmuran

marama - mahrama

metež - kijamet

mig - išaret

milosrđe - merhamet, rahmet

milost - merhamet, rahmet

milovanje - sevdah

miris - behar

mislim - belćim (kad je netko nesiguran)

mladić - alčak

mnogo - mlogo

množina - čimilet

množtvo - kijamet

momak - alčak

most - ćuprija

možda - mutlak, belćim

mrviti - drlit, pržnit

mutoglav - mahmuran

N

na krivo - nahero

nagrada (za donositelja dobre viesti) - muštuluk

napamet - ezberile

nasilje - zulum

nastavnik - mualim

naših (cura) - našije (cura)

nedostajati - faliti

nemoćan - hasta

neobavezan - dokon

neovisan - serbez

nepokretan - đuturum

nepravda - zulum

nesposoban (za rad) - đuturum

nesreća - baksuzluk

nesretan - baksuz

neuračunljiv - ahmak

noktarica - ziherica, bašlija

nož (dvosjekli bojni za sječenje i bodenje) - handžar

nož (veliki zakrivljeni, oštar s unutarnje strane krivine) - jatagan

nožić (špagni) - čakija

nuždnik - ćenifa, hala

O

obala (morska ili riečna) - jalija

obarač - horoz

običaj - naam

obitelj - familija

obnemogao - đuturum

obruč - halka

obskrba - beslema

obuća (drvena) - nanula

odakle - oklen

odapeti (smrt nekog koga nismo volili) - mandrknuti

odgovarati - dževapiti

odgovor - dževap

odjeća (obće mužka i ženska) - haljine

odobrenje - izun, izin

odvod - đeriz

ognjilo - čakmak

ograda - taraba

ograničen - ahmak

okidač - horoz

okovi - sindžir, bukagije

okrutnost - zulum

oluja - kijamet

onda - onomad

oprostiti - halaliti

oproštenje grieha - rahmet

ormar u zidu - dolap

oronuo - đuturum

oruđe (za obradu drveta) - keser

osloboditi se - kutarisati se

oslonac - direk

osoba - insan

ostava - magaza

osvit - sabah

oterasiti se - kutarisati se

otimačina - jagma

ovaj - vovaj

ovdje - vudje

P

paprika - babura

pas - ćuko

pašnjak (javni) - meraja

perorez - čakija

pietao - horoz

pietao (posebna mala vrsta) - đuđan

pismosredba - haber

pištolj - kubura

pladanj - sahan

platno (šareno) - basma

plot - taraba

počne - poče

podkazivač - muhbir

pogrda (za žensku osobu) - skutra

pojašnjavati - tolmačiti

pokajanje - tobe

poklon - hedijja

pokojni - rahmetli

pokop - dženaza

pomoć (čovjekoljubna) - beslema

ponekad - podzahkad

ponosnica - barjak

popis - tefter

posluživaonik - sahan

posuda - naćve

posuda (za kuhanje kahve) - ibrik

posuda (za vodu) - bukara

posuda (zemljana) - tendžera

pošta - haber

povik - avaz

povlastica - mehaf

pozdrav - merhaba

prečaga - baskija

predosjećaj - išaret

prekipjeti - dokunisati, dokundisati

prevršiti mjeru - dokunisati, dokundisati

pričanje - muhabet

pričati - lafiti

pričati (ugodno) - eglenisati

prijatelj - jaran, ahbab

prijateljstvo - jaranluk, muhabet

privola - izun, izin

probadi (u tielu) - sandžije

problem - belaj

profesor - mualim

profesor (na medresi) - muderiz

profesor (sveučilištni) - muderiz

prognanik - surgun

progonstvo - surgun

prokop - jandak

prokop (odvodni) - jažva

proljeće - behar

prostirka (vrsta za spavanje) - šilte

prostor (pust i prazan) - jalija

prostorija (u podkrovlju) - bošluk

prozor - pendžer

prsten - halka

pručica - skemlija

pržilica (kahve) - šiš

pržionik - šiš

put - džada

putce - sedef

pržionik - dolap

R

račun (uporabni) - hisab

radnik (tjelesni) - irget, hamal

raj - dženet

razgledavanje (s užitkom) - sejr, sejriti

razgovor - laf, lafa

razgovor - muhabet

razgovor (ugodni) - eglen

razgovarati - lafiti

razgovarati (ugodno) - eglenisati

razlagati - tolmačiti

razmetanje - laf, lafa

razmetljivac - lafadžija

razpoloženje (dobro) - ćeif

ražanj (gvozdeni) - šiš

reče - rekne

registar - tefter

rieč - laf, lafa

rubac - mahrama

rukopis - jazma

ruža - đula

S

samokres - kubura

samostalan - serbez

sat - sahat

septička jama - đeriz

sgrada (na stupovima s izbočenom gornjom razinom) - čardak

sigurno - mutlak, bezbeli

sjajno - mašallah

sklonost - merhamet

skupina - čimilet

slab - hasta

sleglo - šljeglo

slobodan - serbez

slutnja - išaret

smijanje (glasno iz pakosti) - haktanje

smočnica - magaza

soba (na razini sgrade) - čardak

soba (gostinjska) - ahar

sprava za prženje - dolap

sprovod - dženaza

sreća - hair

središte grada - čaršija

staja - ahar

starac - đuturum

stieg - barjak

stol - hastal

stol (nizki okrugli) - sinija

stolica (mala drvena) - skemlija

stolnjak (kano podni prostirač za hranu) - bošča

stric - amidža

strjeljivo - džebana

stručnjak (veliki) - muderiz

stuba - basamak

stup - direk

sućut - merhamet

sud (veliki mjedeni za vodu) - đugum

sudac - kadija

sudbina - nafaka

suknja - fistan

supruga - hanuma

svakako - mutlak

svatko - svak

svi zajedno - đuture

svidjeti - begenisati

svjetiljka - cilindra

Š

šalica (okrugla bez ručke za izpijanje kahve) - fildžan

šepav - ćopav

škoda - jazuk

škola (osnovna) - mekteb

špajz - magaza

šteta - jazuk, zijan

T

tada - onomad

tanjur - sahan

težkoća - belaj

tisak - basma

trnokop - budak

tumačisti - tolmačiti

tužibaba - muhbir

U

u krivo - nahero

u miru - rahat

učilište (osnovno) - mekteb

učitelj - mualim

ugljen - ćumur

ujak - daidža

ukop - dženaza

ulica - mahala

ulica (popločana kamenom) - kaldrma

ulje - zejtin

umrieti (smrt nekog koga nismo volili) - mandrknuti

upaljač - čakmak

ustajalo - vehot

usud - nafaka

uzalud - badava, džaba

uzbuditi - sikirati

uzdisanje - sevdah

uzet - đuturum

uzica - učkur

uzkrsnuće mrtvih - kijamet

uznemiriti - sikirati

uzvik (vrste) - ama, deder

V

valjda - belćim

varošica - kasaba

večer - akšam

veža - kapija

viesti - vijesi

vika - dževa

vikendica - čardak

vjerojatno - belćim

vještak - mahir

vješti - mahir

vlasi - sač

volja (dobra) - ćeif

voljeti - begenisati

vragolan - alčak

vrata (dvorištna) - kapija

vrč (veliki mjedeni za vodu) - đugum

vrieme - vakat

Z

zabava - ahinjak

zabilježiti - utefteriti

zahod - ćenifa, hala

zahvalna - šaćira

zahvalni - šaćir

zaklada (za vjernike muslimane, za pomoć) - vakuf

zaklon (od kiše) - streha

zakračunati - zamandaliti

zalog - amanet

zanos - sevdah

zapisati - utefteriti

zapisivati - tefteriti

zapoviedajte - bujrum

zastarjelo - vehot

zastava - barjak

zasunuti - zamandaliti

zašto - jera

zatočenje - surgun

zavezice - bukagije

zdravo - merhaba

zemlja (obćinska) - meraja

zid - duvar

ziherica - bašlija

znak - išaret

znam - znadem

zora - sabah

zublja - mašala

zvuk - avaz

Ž

žena (brak) - hanuma

žeravica - žera

žurba - kijamet