PROGLAS HRVATSKE PRAVAŠKE MLADEŽI O BOSNI I HERCEGOVINI 1993.

2018-11-27

Zabrinuti i zaprepašteni zbog tragičnih i bratoubilačkih sukoba u Republici Bosni i Hercegovini, između Hrvatskog vijeća obrane i Armije BiH, Hrvatska pravaška mladež izjavljuje sljedeće:

a) Vjerni učenju Oca hrvatskog nacionalizma dr. Ante Starčevića, načelu hrvatskog državnog prava, cjelokupnosti i nedjeljivosti hrvatskih, povijesnih i etničkih zemalja, odlučno osuđujemo svaki pokušaj podjele današnje Republike Bosne i Hercegovine, i sve promicatelje i protagoniste takovih protuhrvatskih nastojanja.

b) Hrvatski nacionalisti i pravaši više puta su opetovali i naglašavali, i danas naglašuju da će svaki pokušaj diobe današnje Republike Bosne i Hercegovine imati tragične i nesagledive posljedice po biološki opstanak cjelokupnog hrvatskog naroda. Podjela današnje Republike Bosne i Hercegovine omogućiti će stvaranje zametka srpske države u srcu hrvatskog povijesnog i etničkog prostora, te izazvati krvavi i bratoubilački rat između Hrvata katolika i bosanskih muslimana, koji je sada u tijeku, za ona područja na koja Hrvati, i katolici i muslimani kao autohtoni trinaestostljetni starosjedioci imaju potpuno jednaka prava.

c) Osnovni uzrok današnjih i može bitnih budućih sukoba, Hrvatska pravaška mladež vidi u pokušaju diobe separatnih državnih tijela unutar nje, kako srpski isto tako i muslimanskih i hrvatskih. Imajući u vidu sve gore navedeno, Hrvatska pravaška mladež

ZAHTJEVA

1. Bezuvjetni i trenutačni prekid vatre između postrojbi Hrvatskog vijeća obrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine, i kažnjavanje svih onih koji su dali povoda tome sukobu i počinili zločine, bez obzira na kojoj strani se nalaze.

2. Odustajanje od ideje podjele današnje Republike Bosne i Hercegovine po vjersko-etničkom principu na pokrajine, kantone i bilo kakove separatne paradržavne tvorevine.

3. Odustajanje od stvaranja i priznavanja kako ,,Republike Srpske'' tako i ,,Herceg-Bosne'' kao država u državi.

4. Pozivamo sve političke i vojne predstavnike Hrvata, bilo katolika bilo muslimana, na hitan dogovor o stvaranju zajedničkih zapovjedništava i jedinstvene oružane sile, te zajedničku borbu protiv srpskog imperijalizma, a za jedinstvenu, nedjeljivu, i cjelovitu državu Bosnu i Hercegovinu, kao jedinu garanciju za biološki opstanak i ravnopravnost Hrvata, kako katoličke tako i muslimanske vjeroispovijesti.

Ostvarivanjem gore navedenih principa biti će ostvareni svi preduvjeti za konačno oslobođenje cjelokupnog hrvatskog povijesnog i etničkog prostora između Mure, Drave, Drine i Jadranskoga mora, te za narodno i državno jedinstvo dviju današnjih međunarodno priznatih hrvatskih država Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.

BOG I HRVATI! ZA DOM SPREMNI!

Izradite web-stranice besplatno!