Pripadanici legendarne 101. bojne HOS-a "Do Drine

2020-04-04

Pripadanici legendarne 101. bojne HOS-a "Do Drine" - Mak, Enco i Zenga na koti 850, brdo Žuč, gdje su sudjelovali u borbama za opstanak Sarajeva.

Pogledajte šumu iza. Sve vam je jasno o kakvoj se liniji radilo.

Izradite web-stranice besplatno!