Nekadašnji predsjednik HSP-a Goražde

2020-04-04

Nekadašnji predsjednik HSP-a Goražde, graničar s Drine - Halim Delahmet na komemoraciji u Kruševu.

Suborac i supatnik Šiljka, Adilovića, Parage, Paradžika, Kraljevića iz ranih devedesetih.

Stara škola.

Izradite web-stranice besplatno!