MUPOVAC PA HOSOVAC: Markuš se sjetio svojih početaka u ‘Risovima’

2021-03-16

Temeljem zapovjedni ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske Josipa Boljkovca pri Policijskoj upravi Kutina na današnji dan, 15. ožujka 1991. godine osnovana je Posebna jedinica policije PU Kutina koja je u Domovinskom ratu nosila naziv "Ris".

Svojih početaka tom se prigodom prisjetio Damir Markuš, prvo mupovac, a potom - hosovac:

"Na današnji dan, 1991 godine, na poziv potrebe Hrvatskog naroda za očuvanje svoje slobode, ušao sam sa prijateljima u MUP. Onda jedini način da se pripremimo i najbitnije, naoružamo i spremni dočekamo agresiju. Dana 15.ožujka 1991. je osnovana jedinica za posebne namjene MUP-a, kasnije nazvana specijalna policija. S tom namjerom smo i ušli. Čast mi je bila biti sa tada nekoliko desetaka spremnih sinova iz Kutine i okolice, za pripremu obrane od srpsko četničko JNA agresije", kaže Markuš i dodaje:

"Slava poginulima i umrlima pripadnicima jedinice za posebne namjene Kutina, kasnije nazvana specijalna policija Ris Kutina."

Detaljnije o ovoj jedinici MUP-a, doznaje se od povjesničara Borne Marinića:

"Jedinica je na početku imala 155 ljudi smještenih u pet vodova. Dva su voda formirana pri Policijskoj stanici Kutina, te po jedan u policijskim stanicama u Novskoj, Garešnici i Ivanić-Gradu. Činili su je kako policajci koji su već bili dio sustava, tako i dragovoljci koji su slutili da bi moglo doći do sukoba u kojem će trebati braniti Hrvatsku. Prije prvih ratnih zadataka pripadnici Jedinice provodili su intenzivnu taktičku obuku kako bi bili što spremniji za izazove koji će uskoro uslijediti", piše Marinić za hkm u kojem otkriva da je Risovima prvi teren bila Banovina kamo odlaze krajem lipnja 1991. s ciljem obrane Hrvatske Kostajnice.


Na tom terenu dolazi i do prvih gubitaka, poginuli su Josip Iverac i Predrag Škrbina, a koncem srpnja Jedinica se povukla prema Hrvatskoj Dubici. Tijekom kolovoza bili su angažirani na novljanskom ratištu gdje sudjeluju u pokušajima vraćanja kontrole nad širim područjem Okučana. Iako su zajedno sa drugim specijalnim postrojbama MUP-a uspjeli ući u Okučane 17. kolovoza 1991. morali su se povući pred JNA koja je Okučane stavila pod svoju kontrolu."

Sukob u Slavoniji

Uslijedio je otvoreni ratni sukob u zapadnoj Slavoniji što je značilo više posla za "Risove" koji su intervenirali na kriznim žarištima pomažući postrojbe MUP-a i Zbora narodne garde u obrani Hrvatske. Tako su sudjelovali u pokušaju izvlačenja bjelovarskih gardista koji su 8. rujna 1991. upali u zasjedu u selu Kusonje kraj Pakraca. U toj su akciji ranjena četvorica pripadnika Jedinice koji su se do Kusonja pokušali probiti borbenim oklopnim vozilom.

Nakon intervencije u Hrvatskoj Dubici, "Risovi" su angažirani u bitci za vojarnu u Doljanima kraj Daruvara. U toj uspješnoj akciji Jedinica nije imala gubitaka, a došla je u posjed velike količine naoružanja čime je povećala svoju borbenu moć. Početkom listopada ova postrojba postala je Jedinica za posebne namjene, a u studenom 1991. dobiva naziv Specijalna jedinica policije. Do konca te godine bila je angažirana na novljanskom ratištu i u obrambenim i u oslobodilačkim zadaćama.

Facebook

Velebit

Početkom 1992. godine svi pripadnici Jedinice, koja je do tada bila razmještena po vodovima, okupljaju se u selu Gojlo kraj Kutine gdje je u nekadašnjem objektu JNA oformljena baza. Označilo je to novu etapu u ratnom putu "Risova" koji su ondje provodili specijalističku obuku i pripreme za daljnja borbena djelovanja. Tijekom 1992. godine Jedinica je sudjelovala u akcijama "Trokut" na području Papuka te "Poskok 1" na području Velebita.

Na Velebitu su "Risovi" sudjelovali i u operaciji "Maslenica", tijekom siječnja 1993., kada su zauzeli dominantne visove u smjeru Obrovca i Svetog Roka. Nedugo potom formiran je i pričuvni sastav ove postrojbe koji je također dao velik doprinos u Domovinskom ratu. Neko vrijeme s Velebita je Jedinica premještena na dubrovačko ratište no ubrzo se vraća na Velebit te ondje drži položaje u akciji "Poskok 2" te sudjeluje u borbenim zadaćama u operaciji "Medački džep" u rujnu 1993. godine.

Bljesak i Oluja kao kruna ratnog puta

Tijekom 1993., 1994. i 1995. godine Jedinica je bila angažirana i u zapadnoj Slavoniji gdje je planirala, a na koncu i dočekala oslobodilačku operaciju "Bljesak". U njoj je napredovala od sela Kričke na novljanskom ratištu prema komunikaciji Lipik - Okučani i to vrlo uspješno. Već prvog dana u večernjim satima "Risovi" su ušli u Benkovac Okučanski i na taj način presjekli komunikaciju koja je bila jedina veza pobunjenika na pakračkom dijelu ratišta s ostatkom okupiranog teritorija i BiH.

Kruna ratnog puta ove postrojbe bila je svakako operacija "Oluja" u kojoj je prvog dana, 4. kolovoza 1995., djelovala u tri pravca, s krajnjim ciljem izbijanja na komunikaciju Medak - Gračac kod Svetog Roka. U žestokoj borbi poginuo je "Ris" Trpimir Bakarić. Unatoč mukotrpnom probijanju neprijateljskih linija, zadatak je u večernjim satima uspješno ostvaren, a narednih dana Jedinica kao dio skupnih snaga MUP-a probija se sve do državne granice Hrvatske i BiH kod Kulen Vakufa. Pored svega, tijekom operacije "Oluja" pripadnici Jedinice zarobili su dva tenka T-55 i oklopni transporter.


Objavio: https://www.dnevno.hr/

Izradite web-stranice besplatno!