Istaknuti Hrvati islamske vjeroispovijesti 20 i 21 st

2018-11-25

Kratke biografije najistaknutijih Hrvata islamske vjere 20. i 21. stoljeća. Nemjerljiv je doprinos koji su Hrvati islamske vjere dali hrvatskoj književnosti, umjetnosti, kulturi, jeziku, identitetu i sportu, a posebno u borbi za uspostavu Hrvatske države kroz ratove 20. stoljeća. Cilj videa nije prikazati Bošnjake kao Hrvate islamske vjere, već prikazati onu stranu medalje koju mnogi skrivaju i koja se mnogima ne sviđa (kako u Sarajevu, tako i u Zagrebu). Hrvati islamske vjere bili su vječni trn u očima komunista, a danas "velikih Bošnjaka" i "velikih Hrvata". Video je uspomena i hvala na svemu što su dali za Hrvatsku!  

Izradite web-stranice besplatno!