In memoriam -Žarko Manjkas Crvenkapa

2020-02-20

Neka je konačno pronađeno tijelo ovog mladog viteza , bojovnika HOS-a koji je dao život za našu Hrvatsku sa svoje ne pune 24 godine. Ime ovoga mladog junaka mora ostati zlatnim slovima upisano u temelje Hrvatske države ne samo njegovo nego imena svih onih koji su svoje živote dali za našu slobodnu nam Hrvatsku. Dragi Žarko sada ćeš naći svoj mir biti ćeš sahranjen u grob di ti je pokopana tvoja majka,koja nije nažalost dočekala da pronađu njezinog sina. Ovaj mladić Žarko Manjkas i drugi mladići koji su život dali za našu Hrvatsku moraju biti uzor mladima ljudima da im pokažu kako se voli naša domovina Hrvatska. I danas bi neki zabranjivali " Za Dom Spremni " i HOS e neće moći. HOS-ovci su istinski antifašisti koji su se borili protiv Srpskog fašizma. Svim palim bojovnicima HOS-a neka je laka Hrvatska zemljica. Bog i Hrvati ! Za Dom Spremni ! Hvaljen Isus i Marija !