Dragovoljci HOS-a iz Kutine, ispred zgrade Bjelovarsko-bilogorske županije

2019-04-14

Dragovoljci HOS-a iz Kutine, ispred zgrade Bjelovarsko-bilogorske županije, pred ulazom.
Ovom prigodom ćemo se sjetiti i kutinskih HOS-ovaca koji su 1991. godine dragovoljno otišli u obranu Vukovara od četničke velikosrpske i JNA agresije, te domaćih četnika. Neki od njih dali su i svoje živote u obrani Hrvatske u Vukovaru:
Ivan Krajinović - Ićo, ranjen 09. studenoga 1991. godine na Sajmištu, kao ranjenik iz vukovarske bolnice ubijen na Ovčari nakon pada i srpske okupacije grada. Spasio suborca Željka Soldu kada je isti bio ranjen u borbama na Sajmištu.
Zdravko Bezuk, teško ranjen od granate 09. studenoga 1991. godine u borbama na vukovarskom Sajmištu, prebačen u bolnicu, tu noć amputirana mu je noga, preminuo sutradan, dana 10. studenoga 1991. u vukovarskoj bolnici od posljedica teškog ranjavanja.
Željko Soldo, ranjen na Sajmištu tijekom borbe sa srbo-četničkim-JNA agresorom, suborac iz HOS-a Ivan Krajinović Ićo se zatrčao na ulicu po njega te ga izvlači, prebačen u bolnicu, napustio Vukovar konvojem ranjenika dana 19. listopada 1991. godine.
Velimir Kvesić - Velja, izvukao se u proboju iz grada, preminuo nakon rata, 2006. godine
Damir Markuš, (na slici je dolje desno) izvukao se u proboju
Petar Gelo, izvukao se u proboju.